MVDr. Michal Tesař

Jmenuji se MVDr. Michal Tesař. Promoval jsem na Veterinární a Farmaceutické Univerzitě Brno v oboru veterinární lékařství v roce 2014. Po promoci jsem začal pracovat jako veterinární lékař v Olomouci, kde jsem se setkal se spoustou zajímavých případů a nasbíral spoustu cenných zkušeností v medicíně malých zvířat. Od srpna 2018 do listopadu 2022 jsem provozoval vlastní veterinární ordinaci v obci Mokrá-Horákov v okrese Brno-Venkov, kde jsem se věnoval praxi malých zvířat a okrajově menším hospodářským zvířatům jako jsou ovce, kozy, prasata či drůbež. Současně jsem příležitostně vypomáhal na veterinárních pracovištích v Brně a Olomouci. Od roku 2022 jsem se vrátil do líbezné Olomouce s nabídkou veterinární praxe pro malá zvířata s veterinární víkendovou pohotovostí.

 MUDr. Markéta Tesařová

Jmenuji se Markéta Tesařová. Vystudovala jsem obor všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po promoci v roce 2014 jsem začala pracovat na interním oddělení Nemocnice Vyškov. V též nemocnici jsem déle než rok působila na Oddělení dlouhodobě nemocných, kde jsem mimo jiné získala zkušenosti s léčbou geriatrických pacientů, paliativní péčí a péčí o chronické rány. V naší ordinaci se se mnou můžete sekat jako s asistentkou veterináře.