Inhalační anestezie nově na našem pracovišti

01.06.2023

Vážení klienti, na naše pracoviště jsme zakoupili anesteziologický přístroj R620 premium s monitorem životních funkcí AM800 s EtCO2 main stream. Díky tomu Vám od 1. 6. 2023 můžeme kromě injekční anestezie pro Vašeho mazlíčka nabídnout i šetrnější variantu, kterou je inhalační anestezie. 

Inhalační anestezie patří aktuálně k nejšetrnější a nejmodernější formě anestezie. Hlavní výhodou je šetrnost vdechovaných plynů, možná rychlá úprava a změna probíhající anestezie, velmi podrobný monitoring životních funkcí pacienta, značná redukce aplikovaných léčiv do žíly, možnost pacienta kdykoliv během anestezie uměle ventilovat (dýchat za něj v případě, že přestane) a v neposlední řadě i rychlé probuzení.

Vážíme si Vaší přízně a neustále se zlepšujeme. 

Tým Veterinární ordinace MVDr. Michal Tesař